Vår assistans

Kvalitet - Leva sitt liv som alla andra.

Kunden kommer att, efter sina behov och önskemål, kunna bestämma aktiviteter som hen vill delta i. Genom att rekrytera personal med specifik kompetens eller erfarenhet kommer vi att stärka kundens möjlighet att aktivt delta i samhället och leva sitt liv som andra. Kunden kommer också ha inflytande över hur assistansersättningen används och på så sätt kunna möjliggöra resor och andra aktiviteter tillsammans med assistenterna.

Delaktighet

Grytan bedriver personlig assistans som anordnas på uppdrag av kunden och med utgångspunkt i dennes behov och önskemål. Verksamheten bygger på målsättningen att personer som har beslut om assistans ska kunna leva ett liv på samma villkor som andra. Vi arbetar för att uppnå detta genom att använda flexibla och kundanpassade lösningar som garanterar goda möjligheter till inflytande. Att bibehålla våra kunders nöjdhet är ett av våra viktigaste mål. Kundernas nöjdhet med Grytans tjänster kommer att säkerställas genom dialog, regelbundna utvecklingssamtal, årliga kundutvärderingar och långvariga relationer.

Vår målsättning är också att kunden så långt som möjligt ska vara delaktig i ekonomin kring sin egen assistans. Vår egna privata erfarenhet är att det är först när man haft möjlighet att påverka hur assistansersättningen används som man känt sig oberoende och fri.

Assistenterna

Vi på Grytan vet att glädje sprider sig. För att få glada kunder behöver vi glada assistenter. Rekrytering av personal sker utifrån våra kunders egna önskemål om personliga egenskaper och kompetens. När vi hittat rätt och personen bedömts lämplig så gör vi en anställning. Villkoren regleras i kollektivavtal enl Bransch G.

Grytan kommer aktivt arbeta för att även assistenterna ska må bra och känna att de utvecklas. Detta följs upp genom samtal i vardagen och regelbundna utvecklingssamtal.