Grytan är ett nystartat företag inom personlig assistans. Vi finns på område Önsta-Gryta i Västerås. Företaget drivs av de två ägarna, Lena och Åke. Lena är verksamhetsansvarig och kommer vara den som arbetar heltid i verksamheten. Hennes arbetsuppgifter är att ha den direkta kontakten med våra kunder och med deras assistenter. Åke är ansvarig för verksamhetens ekonomi, lönehantering och redovisning. Vi vänder oss till både vuxna och barn som är i behov av personlig assistans enl LSS. 

 

Lena har en socionomexamen och har en lång bakgrund inom socialtjänst. Hon har arbetat med alla frågor inom socialtjänsten och under flera års tid med LSS. De senaste 11 åren har Lena arbetat i en myndighetssamverkan för barn utsatta för brott, Barnahus. Lena har en son med en funktionsnedsättning som gett honom rätt till personlig assistans enl LSS. Utifrån den erfarenheten har hon fått förståelse för hur det är att leva med en funktionsnedsättning, hur familjen påverkas men också hur det kan vara att arbeta som assistent. Erfarenheten av olika assistansbolag gav oss inspiration att starta ett eget bolag med målsättningen att vår verksamhet i högre grad ska leva upp till kundernas och assistenternas förväntningar. 

 

Åke har lång erfarenhet från finansbranchen där han arbetat i bank under 26 år bl a som bank- och kreditchef. Han har också under 11 års tid arbetat som finansiell rådgivare till både privat- och företagskunder. Idag arbetar Åke som revisor i ett mindre revisionsbolag.

 

Tillstånd från IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdade den 5 juli 2018 tillståndsbevis för att Grytan Assistans & Konsult AB har rätt att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Bolagsnamn: Grytan Assistans och Konsult AB

Org.nummer: 559151-9466 

Bolagsform: Aktiebolag

 

Ägare: Lena Lagerström och Åke Abrahamsson

 

VD: Lena Lagerström

 

Mer information om företagets styrelse och ekonomi hittar du på

https://www.allabolag.se

 

Bokslut: Här kommer du att hitta Grytans årsredovisningar från 2018 och framåt.

 

Systematiskt kvalitetsarbete

Grytan uppfyller kraven för ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet. Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl SOSFS 2011:9.

Våra styrdokument är utarbetade efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

Grytan kommer aktivt och systematiskt arbeta med frågor som rör kvalitetsutveckling och kundtillfredställlelse. Ansvarig för detta arbete är verksamhetsansvarig - Lena Lagerström.

Om oss

Vilka är vi?

gallery/lena o eva

Lena Lagerström

Åke Abrahamsson

gallery/åke